TỔNG HỢP SỐ BÁO DANH HỌC VIÊN NHÀ SAKAE THAM GIA KỲ THI JLPT THÁNG 12/2023

Đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒃𝒂́𝒐 𝒅𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊 𝑱𝑳𝑷𝑻 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 12 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒉𝒆́ 𝑺𝒂𝒌𝒂𝒆 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒆́ Chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi, kỳ thi jlpt tháng 12 chính thức bắt đầu . Cùng cố gắng và nổ lực các bạn nhé.
JLPTの本番まであと1ヶ月ですね。受験する皆さん、ラストスパート頑張ってください! #jlpt頑張って

Đăng lúc 17 November, 2023
zalo