THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP THỊ THỰC

【Thông báo về việc cấp thị thực】

●Về việc cấp thị thực điện tử

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai cấp thị thực điện tử.

(Việc cấp thị thực điện tử sẽ được thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bắt đầu lần lượt từ trong số các Công ty Du lịch chỉ định tổ chức đoàn tour du lịch trọn gói packagetour.)

Về thông tin mới nhất, vui lòng kiểm tra tại trang web của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản:

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/.../11_000001_00818...

●Về việc xin visa tại Cửa sổ Lãnh sự

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản chỉ thụ lý hồ sơ xin visa của những trường hợp thông qua các công ty ủy thác của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. (Trừ một vài trường hợp ngoại lệ).

Về thông tin chi tiết, vui lòng kiểm tra tại trang web của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản:

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/.../11_000001_00820...

【査証関連情報】

●電子ビザの発給について

令和5年11月1日より、電子ビザの発給を開始します。

(パッケージツアーを催行する指定旅行会社のうち、準備が整ったところから順次開始予定。)

最新情報については、当館HPをご確認ください。

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/.../11_000001_00817...

●当館窓口での査証申請について

2023年11月1日から、当館指定の代理申請機関を通じての申請のみ(一部対象外)受理することにいたします。

該当となる申請については、当館HPをご確認ください。

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/.../11_000001_00819...

Đăng lúc 11 October, 2023
zalo