NHẬT BẢN TIẾN HÀNH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ TRỊ GIÁ 70.000 YÊN

Nhật Bản đã tiến hành triển khai gói hỗ trợ trị giá 70.000 Yên cho các hộ thu nhập thấp. Cụ thể như sau:

📍 Đối tượng:

- Các hộ (độc thân cũng tính là 1 hộ) thu nhập thấp không phải đóng thuế cư trú (住民税).

- Các hộ thu nhập thấp đã đóng thuế cư trú nhưng không phải đóng thuế thu nhập (所得税).

⏱ Thời gian chi trả: Dự kiến ngay trong tháng 12/2023 và đầu năm 2024.

✅ Cách nhận: Sẽ có giấy báo gửi về nhà các hộ đạt yêu cầu. Ngoài ra, năm nay, tùy từng Shi sẽ có hệ

Đăng lúc 06 December, 2023
zalo