kHI NÀO DÙNG "O"? KHI NÀO DÙNG "GO"?

Thể kính ngữ khi nào dùng お ? Khi nào dùng ご?

Khi muốn thể hiện sự kính trọng với người nghe hoặc người đang được nói

đến chúng ta thêm お hoặc ご trước các danh từ hoặc tính từ liên quan đến

người đó. Nhưng làm thế nào để biết khi nào chúng ta dùng お , khi nào

dùng ご ? thật là khó phải không các bạn. Dưới đây Sakae đã tóm lược một

cách dễ nhớ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Đăng lúc 28 tháng 9, 2016

Để lại bình luận