HỌC NÓI TIẾNG NHẬT TỰ NHIÊN

HỌC NÓI TIẾNG NHẬT TỰ NHIÊN

Những bạn học tiếng nhật trong lớp đi ra thường nói như anh chàng trong sách giáo khoa: “đây có phải là cây bút không?”, “đây là cây bút chì máy”…điều này đôi khi sẽ gây ngượng ngùng nên bạn hãy cố gắng phát âm sao cho tự nhiên nhé!

Sử dụng hình thái “desu” và “masu” ít hơn, trừ khi bạn mới gặp ai đó hoặc đang nói chuyện với người nào đó lớn tuổi hơn bạn.

Giảm bớt tiền tố và hậu tố:

Ví dụ, hãy nói “ sushi, taberu?” thay vì nói “sushi o tabemasho ka?”, trừ khi đối phương là người bạn mới gặp lần đầu tiên hay thật sự tôn trọng.

Sử dụng nhiều tiểu từ ở cuối câu:

Càng nhiều càng tốt! “sou desu yo ne!” đôi khi cũng tốt. Nhưng không ai muốn nghe cuộc hội thoại nào mà cuối câu nào cũng có tiểu từ. Hãy sử dụng chúng vừa phải. Chẳng hạn, nếu bạn đã sử dụng chúng trong một câu, thì đừng sử dụng lại cho đến ít nhất là hai câu sau đó.

Chỉ dùng “ anata” khi bạn đang đặt câu hỏi với một người lạ:

Sử dụng tên của họ để thay thế “anata”. Với những người bạn thật sự thân thiết, có thể sử dụng đại từ “omae” hoặc “kimi”.

Nói “anou”, “etou”, hoặc “ja” khi bạn cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về phản ứng:

Những chữ này dịch ra tương đương với “um”, “uh” và “well then”. Thêm “ nanka” ở bất cứ nơi nào bạn muốn, nhưng hãy cẩn thận, vì quá nhiều “nanka” sẽ nghe có vẻ teen như “like…like..like” trong tiếng Anh.

Tìm hiểu những chỗ nhấn giọng:

Tiếng nhật không đặt dấu nhấn hoặc trọng âm (stress accent) cho từ ngữ như trong tiếng Anh, nhưng nó vẫn có chỗ nhấn giọng (Pitch accent) để phân biệt các từ đồng âm như はし: cây cầu – nhấn âm thứ 2, và  はし: đũa – nhấn âm thứ 1.

Một số lời khuyên hữu ích:

Cố gắng bắt chước cách nói của người Nhật, nói chuyện trực tiếp càng nhiều càng tốt thay vì bắt chước phim hoạt hình. Vì tiếng nói ngoài đời rất khác với lồng tiếng.

Lưu ý, nhấn giọng (pitch accent) không phải là trọng âm (stress accent).

Một điều cực kỳ quan trọng là không được áp dụng những quy tắc này trong khi đang nói chuyện với sếp, với đồng nghiệp sơ giao, phụ nữ ở ngân hàng, thủ tướng….Hãy dùng Hyojungo – tiếng Nhật chuẩn.

Đăng lúc 25 tháng 7, 2016

Bình luận


avatar
May Cottle
13 tháng 8, 2022 lúc 11:03
Comment puis-je utiliser le site sinon ? Bluehost - La création d’un site Web entraîne des débours, mais c’est l'instant ou jamais si vous voulez l’essayer. C’est la technique qui vous permet gagner de l'argent avec son pc (http://www.thinspiration.ws/cgi-bin/atc/out.cgi?s=90&l=gallery&u=https://www.thecrypto.fr/) rendre votre activité visible sur internet. On peut faire miner le processeur, mais cela a peu d’incidence puisque c’est la carte graphique qui compte, et en personne je vous le déconseille. C’est déjà 5 dollars dans votre poche. Les points peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux dans vos sites favoris, ou vous pouvez prendre de l’argent avec PayPal. Vous pouvez faire du shopping sur le marché accessible sur internet favoris, en particulier Walmart, Amazon, Sephora et bien d’autres. Les points sont échangés contre diverses cartes-cadeaux, particulièrement Bath or Body Works, Amazon, iTunes, Cineplex et bien d’autres possibilités. Vous gagnerez des points : 1 000 points, soit l’équivalent d’un dollar, lequel il vous sera faisable de échanger dans des entreprises comme Amazon, Netflix et Starbucks. Certaines tâches plus importantes, comme la prise d’un rendez-vous chez un kinésithérapeute ou un kinésithérapeute, peuvent vous rapporter 5 000 points ! L’application est gratuite, et lorsque vous associez votre carte de débit ou alors de prêt, vous recevez 5 000 points.

avatar
Chantal Makinson
13 tháng 8, 2022 lúc 11:02
%% Feel free to surf to my page ... glass repairs (https://genderatworkpodcast.org/community/profile/lucretias460148/)

avatar
Allison Simons
13 tháng 8, 2022 lúc 11:02
%% Here is my web blog double glazing near me (https://forum.takeclicks.com/groups/the-benefits-of-double-glazing-faster-by-using-these-simple-tips/)

avatar
Chante Despeissis
13 tháng 8, 2022 lúc 11:01
%% my webpage ... Double.Glazing (https://psangle.co.kr/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Foldmalden-windowrepair%2F%3EDouble.Glazing+Repairs%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Ffarringdon-windowrepair%2F+%2F%3E)

avatar
Myrtle Cecilia
13 tháng 8, 2022 lúc 10:59
%% Here is my webpage; Repair upvc Window (https://ourclassified.net/user/profile/2955705)

Để lại bình luận