Cách nói tên một số trường và khoa trong tiếng Nhật

Đăng lúc 17 tháng 8, 2016

Bình luận


avatar
1
18 tháng 10, 2022 lúc 12:02
555

avatar
1
18 tháng 10, 2022 lúc 12:02
555

avatar
1
18 tháng 10, 2022 lúc 12:02
555

avatar
1
18 tháng 10, 2022 lúc 12:02
555

avatar
1
18 tháng 10, 2022 lúc 12:02
555

Để lại bình luận