Ngữ pháp N3

SO SÁNH にくい VỚI づらい 

So sánh 2 cấu trúc ngữ pháp にくい  vớiづらい 

 

にくい

づらい

Giống nhau

Đều mang nghĩa “ khó làm một việc gì đó” Cả hai ngữ pháp đều đang được dùng kết hợp với Vます(bỏます)。

    Vます にくい                                                                              Vます づらい

Khác nhau

Hai cấu trúc ngữ pháp này hầu như không khác nhau về ý nghĩa mà chủ yếu khác nhau về ý đồ của người nói

にくいmang nghĩa “ làm một hành động nào đó là khó trên mặt vật lý (như năng lực hay kỹ thuật)” ngoài ra thì lí do đó còn có đối tượng để nói đến.

 

Với động từ kết hợp thì có thể là động từ vô ý chí

 

Ví dụ:この本は字が小さくて、
読みにくいです。

Chữ của cuốn sách này nhỏ nên khó đọc. (Có nghĩa là khó đọc là do chữ nhỏ gây ra tác nhân vật lý).

この辺はスーパーもないし、駅からも遠いので、生活しにくいですね。

Khu vực này, siêu thị cũng không có, nhà ga thì cũng xa nên khó sống nhỉ.

づらいmang  ý nghĩa có phản kháng và chướng ngại gì đó nên khó mà làm được hành động nào đó. Cấu trúc này khácにくい ở chỗ nó thường nói về chướng ngại tâm lí và đến từ bản thân hành động.

Không dùng với động từ vô ý chí nhưng vẫn dùng với các động từ sau: 見える、聞こえる、わかる。

í dụ:子どものかわいそうな顔を見て、
しかりづらいですね。

Nhìn vào gương mặt tội nghiệp của con thì khó mà mắng nó được. (Có nghĩa là định mắng con rồi nhưng thấy gương mặt tội nghiệp của con nên không nỡ mắng tác nhân tâm lý)

この辺は近所よくけんかするので、生活づらいですね。

Khu vực này hàng xóm thì hay cãi nhau nên khó sống quá nhỉ.

 

->xem thêm:https://sakae.edu.vn/ngu-phap-n3-1 はずがない
-> Khóa học N3 Online:https://sakae-online.com/

 

 

 

 

 

Đăng lúc 24 tháng 6, 2020

Để lại bình luận