Quy tắc sống ý nghĩa của người Nhật

2 quy tắc sống của người Nhật thật ý nghĩa:

☘️ Quy tắc 1,01: 1,01^365 = 37,8

“Từng chút, từng chút nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ có được sức mạnh to lớn”

☘️ Quy tắc 0.99: 0,99^365 = 0.03

“Ngược lại, nếu ngày càng lười nhác, chẳng mấy chốc sức mạnh sẽ biến mất”

Hai quy tắc rất dễ, nhưng mang thật nhiều hàm ý bên trong!

Đăng lúc 09 tháng 4, 2019

Để lại bình luận