KẾT QUẢ THI THỬ JLPT 7/2017

Dưới đây là kết quả kỳ thi thử ngày 25/07.  Kết quả đậu hoặc rớt được tính dựa vào tỷ lệ % số câu có trong đề thi các bạn nhé.

Đăng lúc 26 tháng 6, 2017

Để lại bình luận